Kapitel 3

Vattensvinn i Norden

Svenska hushåll bäst – på att slösa vatten

100 liter per dag. Så mycket vatten spiller en läckande kran i genomsnitt. Trots det lever många svenskar, 12 procent, med just läckande sanitetsprodukter i sina hem. I längden innebär det ett vattenspill från svenska hushåll på hela 56 miljoner liter per dag. Därmed är vi de värsta vattenbovarna i Norden. Faktum är att det totala vattenspillet från svenska hushåll är mer än dubbelt så stort som vattenspillet från sanitetsprodukter i finska, norska och danska hem.

Så många kubikmeter vatten spiller varje land årligen på grund av trasiga sanitetsprodukter

Så många har trasiga sanitetsprodukter i respektive land

I Sverige och Norden är vi bortskämda när det kommer till rent kranvatten – tillgången är nästintill obegränsad och det är dessutom väldigt billigt. Två anledningar till att vi sällan har behövt reflektera kring vår förbrukning. Rekordlåga grundvattennivåer och den globala uppvärmningen har dock gett svenskarna anledning att fundera kring sin vattenkonsumtion. Men det är inte bara miljön som skulle må bra av en hållbarare konsumtion. Svenska hushålls årliga vattenspill på grund av trasiga sanitetsprodukter uppgår nämligen till hela 816 miljoner kronor.
815 975 604 SEK
Värdet på vattnet svenska hushåll spiller årligen på grund av trasiga sanitetsprodukter

Så många kubikmeter vatten spiller varje land årligen på grund av trasiga sanitetsprodukter

SVERIGE

20 399 390

NORGE

8 903 233

DANMARK

8 889 440

FINLAND

8 615 323

”Bara för att vi i Norden har en nästintill obegränsad tillgång till dricksvatten betyder inte det att vi bör eller kan slösa på vattnet. Grundvattennivåerna i Sverige är rekordlåga och på många håll i världen råder det vattenbrist. Det går att minska sitt vattensvinn med enkla medel. Den första åtgärden är att se över läckande kranar och toaletter i hemmet.”

Christina Holmberg

SÅ HAR VI RÄKNAT

Antal hushåll i Sverige: 4 657 395 (1)
Andel som har läckande/trasiga sanitetsprodukter: 12 procent (2)
Genomsnittsmängd som en läckande kran spiller per dag: 100 liter (3)
Genomsnittspriset för en liter vatten: 0,04 SEK (4)
Formel: 0,12(2) x 4 657 395(1) x 100(3) x 0,04(4) = 2 235 549,6 SEK/dag
2 235 549,6 x 365 = 815 975 604 SEK/år
Statistiken är baserad på en undersökning utförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget Ipsos Norm på beställning av GROHE. Under perioden 24–31 januari 2020 har sammanlagt 4 032 intervjuer genomförts via internet bland män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

(1) SCB, 2019
(2) Ipsos Norm/GROHE, 2020
(3) Vattenfall, 2018
(4) Svenskt Vatten, 2019