KAPITTEL 3

VANNSVINN I NORDEN

Norge nest best – når det gjelder å sløse bort vann

100 liter om dagen. Så mye vann forsvinner i gjennomsnitt fra en kran som lekker. Likevel lever ti prosent av nordmenn med sanitærprodukter som lekker i hjemmene sine. På lang sikt betyr dette et vannsvinn fra norske husholdninger på så mye som 24 millioner liter per dag. Dermed sløser vi mest med vann i Norden, etter Sverige.

Så många kubikmeter vatten spiller varje land årligen på grund av trasiga sanitetsprodukter

Så mange har ødelagte sanitærprodukter i de respektive land:

I Norge og Norden er vi bortskjemte når det kommer til ubegrenset tilgang til rent og billig vann fra springen. Dette er nok to av årsakene til at vi sjeldent har reflektert over forbruket vårt. Men lave grunnvannsnivåer og global oppvarming har gitt nordmenn grunn til å tenke over vannforbruket sitt. Det er ikke bare miljøet som ville hatt nytte av et mer bærekraftig forbruk. Det årlige vannsvinnet fra norske husholdninger på grunn av defekte sanitærprodukter utgjør så mye som 178 millioner kroner.

178 064 666 NOK
er verdien av vannsvinnet fra norske husholdninger i året på grunn av defekte sanitærprodukter

SÅ MANGE KUBIKKMETERE MED VANN SLØSER HVERT LAND ÅRLIG PÅ GRUNN AV ØDELAGTE SANITÆRPRODUKTER

DANMARK

8 889 440

FINLAND

8 615 323

NORGE

8 903 233

SVERIGE

20 399 390

”Selv om vi nesten har ubegrenset tilgang til drikkevann i Norden, betyr ikke det at vi bør eller kan sløse med vannet. I mange deler av verden er det mangel på vann, og hvis vi ikke begynner å tenke over eget forbruk, kan en lignende utvikling etter hvert også inntreffe i Norden. Det er mulig å redusere eget vannsvinn med noen få og enkle grep. Det første du kan gjøre er å se over kraner og toaletter som lekker hjemme.”

Anne Dahl Øiseth.

SLIK HAR VI BEREGNET

Antall husholdninger i Norge: 2 439 242 (1)
Prosentandel med defekte sanitærprodukter: 10 prosent (2)
Gjennomsnittlig mengde som en kran lekker per dag: 100 liter (3)
Gjennomsnittlig pris på en liter vann: 0,02 NOK (4)

Formel: 0,10 (2) x 2 439 242 (1) x 100 (3) x 0,02 (4) = 487 848,4 NOK/dag
487 848,4 x 365 = 178 064 666 NOK/år
Statistikken er basert på en undersøkelse utført av menings- og markedsundersøkelsesfirmaet Ipsos Norm på vegne av GROHE. I perioden 24-31 januar 2020 ble det gjennomført 4032 intervjuer via internett blant menn og kvinner i alderen 18 år og eldre i Norge, Danmark, Sverige og Finland.

(1) SSB, 2019
(2) Ipsos Norm / GROHE, 2020
(3) Vattenfall, 2018
(4) Norsk Vann, 2018