KAPITTEL 2

TANKER BAK VANNFORBRUKET VÅRT

I Norge har vi tilgang til rent drikkevann rett fra springen...

…dette er en luksus mange land ikke har. En konstant tilgang til en naturressurs kan åpenbart føre til at den blir tatt for gitt. Nordmenn er så bortskjemte av å ha et av verdens beste vann at nesten fire av ti ikke vet hvordan de betaler for det. Det betyr at nordmenn, i tillegg til svenskene, har minst kunnskap i hele Norden om hvordan de betaler for vannet sitt.

Heldigvis er ikke alt negativt. Undersøkelsen viser at det er mer vanlig, enn uvanlig å aktivt reflektere over eget vannforbruk i Norge. Annenhver nordmann tenker minst et par ganger i måneden på eget vannforbruk. Mangel på refleksjon er derfor ikke årsaken til den utbredte uvitenheten.

Så mange reflekterer minst én gang i måneden over sitt eget vannforbruk

De vanligste tiltakene nordmenn er villige til å bruke for å redusere vannforbruket sitt:

  1. Skru av vannet når jeg pusser tennene mine (59 %)
  2. Ta kortere dusjer (54 %)
  3. Skru av vannet når jeg tar på såpe (41 %)
  4. Bruke vannbesparende VVS-produkter som sparekran (34 %)
  5. Bruke oppvaskmaskin (32 %)

Kvinner reflekterer mer over sitt eget vannforbruk enn menn:

71 %

av kvinner oppgir at de reflekterer over vannforbruket sitt 

62 %

av menn oppgir at de reflekterer over vannforbruket sitt  

”Nordmenn har helt klart et sterkt ønske om å leve mer miljøvennlig. Jeg er sikker på at vi hadde tenkt mer over vanene våre hvis vi hadde hatt en større kunnskap om hva det faktisk koster Norge og klimaet å konsumere denne mengden vann.. Det finnes små og enkle grep som kan spare mye vann hver dag uten at det går på bekostning av livskvaliteten.”

Anne Dahl Øiseth

Slik kan du redusere vannforbruket ditt:

Installere en sparekran

Bytt pakninger i dryppende kraner og sisterner som lekker

Skru av kranen når du pusser tennene