Kapitel 1

SVENSKARNAS VATTENFÖRBRUKNING

I Sverige står klimatdebatten högt på agendan...

…och vi anser oss själva, likt våra grannländer, vara föregångsländer när det kommer till hållbarhet. Mycket tack vare att vi konsumerar medvetet och tänker på vår förbrukning. Men stämmer det verkligen när det kommer till vår vattenförbrukning? En av tre boende i de nordiska länderna uppger att de anstränger sig dagligen för att minska sin vattenkonsumtion. Samtidigt anser drygt hälften att de redan konsumerar vatten ansvarsfullt.

Svenskarnas vattenförbrukning är hög jämfört med grannländernas. I Sveriges tre största städer konsumerar man i snitt 82 000 liter vatten per person per år. Att jämföra med alla Nordens storstäder där snittet är 73 000 per person och år. För hela Sverige ligger snittet på 51 100 liter per person och år (3). Trots det uppger närmare var femte svensk att de inte har något intresse av att minska sin vattenförbrukning. Ett ointresse som inte är lika utbrett i något av våra grannländer.

SÅ STOR ANDEL AV BEFOLKNINGEN ANSTRÄNGER SIG DAGLIGEN FÖR ATT MINSKA MIN SIN VATTENKONSUMTION

När det kommer till hållbar vattenförbrukning i Norden är svenskarna varken bäst eller sämst. I Sverige är Malmö storstaden med den mest hållbara vattenförbrukningen, där förbrukar invånarna i snitt 217 liter om dagen. Det innebär att staden placerar sig på en sjätteplats bland storstäderna i Norden. Strax där bakom kommer Göteborg. När det kommer till att uppskatta den egna förbrukningen överskattar svenskarna sin förmåga att konsumera med måtta. Vi tror nämligen att vår förbrukning är mer hållbar än vad den egentligen är. Sett till vattenkonsumtionen i Nordens största städer framgår det att svenska storstäder hamnar på en tredjeplats – endast invånarna i Norge största städer förbrukar mer vatten per person. Trots detta verkar många vara medvetna om att det finns rum för förbättring då endast en av fem saknar intresse för att minska sin vattenkonsumtion.

MEST VATTENEFFEKTIVA HUVUDSTADEN I NORDEN*

#1 KÖPENHAMN 135 L
#2 HELSINGFORS 180 L
#3 OSLO 264 L
#4 STOCKHOLM 342 L

*Daglig vattenförbrukning per invånare.

SVERIGES
STORSTÄDER

82 000

LITER PER PERSON
OCH ÅR

14 %

VILL MINSKA SIN
VATTENKONSUMTION
MEN VET INTE HUR

NORDENS
STORSTÄDER

73 000

LITER PER PERSON
OCH ÅR

”Vattenbarometern upplyser inte bara om vikten av att vara medveten om sin vattenkonsumtion. Undersökningen avslöjar också att vi har lite för höga tankar om oss själva när det kommer till vår förbrukning. Ett ypperligt tillfälle att visa hur det egentligen ligger till, och att vi behöver ändra vårt beteende för att uppnå en mer hållbar konsumtion. Hos oss på GROHE jobbar vi ständigt med att underlätta för människor att minska sin vattenförbrukning och leva mer hållbart.”
Christina Holmberg

SVERIGES
STORSTÄDER

82 000

LITER PER PERSON
OCH ÅR