logotype

OM VANNBAROMETERET

I Norden har vi rent og friskt vann tilgjengelig uansett hvor vi befinner oss.  Dette er en luksus som langt ifra alle mennesker på jorden har tilgang til. Men hvordan ser egentlig vannforbruket i Norden ut? Forstår vi at det er en luksus og en ressurs som vi må ta vare på? Hvor mange vet hva en liter vann koster? Bryr vi oss?

Vannbarometeret er et initiativ som skal synliggjøre vannforbruket til innbyggerne i Norden, samt deres holdning til og kunnskap om eget forbruk. Målet er å få flere til å reflektere over sitt eget forbruk og samtidig informere om hvordan det er mulig å redusere vannforbruket i hverdagen med enkle tiltak.

OM UNDERSØKELSEN
Undersøkelsen er utført av menings- og markedsundersøkelsesfirmaet Ipsos Norm på vegne av GROHE. I perioden 24-31 januar 2020 ble det gjennomført 4032 intervjuer via internett med menn og kvinner i alderen 18 år og eldre i Sverige, Danmark, Norge og Finland.
OM KARTLEGGINGEN
Informasjonen om kommunenes vannforbruk er hentet fra hver kommune eller fra kommunens vannleverandør. Forbruket er basert på vann levert i 2019 og omfatter både husholdninger og industri.