KAPITTEL 1

NORDMENNS VANNFORBRUK

I Norge står klimadebatten høyt på dagsordenen...

…og i likhet med våre naboland, anser vi oss selv som foregangsland når det gjelder bærekraft. Dette skyldes at vi selv mener at nordmenn er bevisste forbrukere som tenker over eget forbruk. Men stemmer egentlig dette når det gjelder vannforbruket vårt? Én av tre innbyggere i Norden sier at de gjør en daglig innsats for å redusere vannforbruket sitt. Samtidig mener litt over halvparten at de allerede har et ansvarlig vannforbruk.

Norges vannforbruk er høyt sammenlignet med nabolandene. I Norges tre største byer bruker hver person i gjennomsnitt 101 000 liter vann i året. Til sammenligning bruker alle de nordiske byene i gjennomsnitt 73 000 liter per person i året. Til tross for dette sier nesten 56 prosent av nordmenn at de bruker vann på en bærekraftig og fornuftig måte, ogdette er det høyeste tallet blant alle nordiske landene.

NORDMENN GJØR MINST FOR Å REDUSERE SITT DAGLIGE VANNFORBRUK

Norge er på sisteplass når det gjelder bærekraftig vannforbruk i Norden, og aller verst ut kommer Trondheim. Dette er storbyen i Norden med det aller høyeste vannforbruket og beboerne der bruker i gjennomsnitt 322 liter hver om dagen. Av de tolv nordiske storbyene som er undersøkt, ender alle de norske byene på bunnen av listen, med Oslo på ellevteplass og Bergen på tiendeplass. Nordmenn overvurderer sin egen evne når det gjelder å estimere sitt eget forbruk. Vi mener faktisk at forbruket vårt er mer bærekraftig enn det egentlig er. Mange er derimot klar over at det er rom for forbedring ettersom fem av seks har interesse av å redusere eget vannforbruk.

MEST VANNEFFEKTIVE HOVEDSTEDER I NORDEN*

#1 KØBENHAVN 135 L
#2 HELSINKI 180 L
#4 OSLO 264 L
#3 STOCKHOLM 342 L

*Daglig vannforbruk per innbygger.

NORGES
STORBYER

101.000

LITER PER PERSON
PER ÅR

14 %

I NORGE VIL REDUSERE VANNFORBRUKET SITT, MEN VET IKKE HVORDAN

NORDENS
STORBYER

73 000

LITER PER PERSON
PER ÅR

”Vannbarometeret informerer ikke bare om viktigheten av å være klar over sitt eget vannforbruk. Undersøkelsen viser også at vi har litt for høye tanker om oss selv når det gjelder forbruket vårt. Dette er en unik mulighet til å vise hvordan det egentlig er, og at vi må endre vår adferd for å oppnå et mer bærekraftig forbruk. I GROHE jobber vi hele tiden for å gjøre det enklere for folk å redusere vannforbruket sitt og leve mer bærekraftig uten at det skal gå på kompromiss med opplevelsen.”

Anne Dahl Øiseth

SVERIGES
STORSTÄDER

82 000

LITER PER PERSON
OCH ÅR