logotype

#4

NORGE

Norge er det minst vanneffektive landet i Norden.

24

millioner liter

Så mye vann mister vi hver dag i Norge på grunn av lekkende sanitærprodukter.

56%

Drøye annenhver nordmann tenker at de konsumerer vann på en bærekraftig og ansvarsfull måte.

Vannbarometeret 2020

Bærekraft er et viktig element i verdigrunnlaget til GROHE. Vannbarometeret er en del av det kontinuerlige bærekraftsarbeidet vårt og ble startet i fjor for å synliggjøre nordmenns holdninger til eget vannforbruk. Tiltaket ble veldig godt mottatt, og vi ønsket derfor å se hvordan vi ligger an i forhold til våre nordiske naboer. I år har vi relansert vannbarometeret, og denne gangen inkluderer vi en sammenligning med våre naboland Danmark, Sverige og Finland. På vannbarometerets hjemmeside har vi samlet resultatene fra undersøkelsen, utført av Ipsos Norm og dataene vi har samlet inn fra nordiske vannprodusenter. Vi håper at resultatene kan bidra til å øke kunnskapen om vannforbruket vårt i Norge og samtidig motivere folk til å bli mer bevisste på eget bruk av vann.

God lesing!
Anne Dahl Øiseth, Country Manager Norge