Kapitel 1

DANSKERNES VANDFORBRUG

I Danmark står klimadebatten højt på dagsordenen...

…og vi anser os selv, ligesom vores naboer, som værende pionerer, når det kommer til bæredygtighed. I særdeleshed fordi vi er bevidst om vores forbrug. Men stemmer det egentlig, når det handler om vores vandforbrug? En ud af tre indbyggere i de nordiske lande oplyser, at de dagligt gør en indsats for at reducere deres vandforbrug. Samtidig mener godt halvdelen, at de allerede forbruger vand på ansvarlig vis.

Danskernes vandforbrug er lavt sammenlignet med nabolandenes. I Danmarks tre største byer bruger man gennemsnitligt 44.000 liter vand pr. person om året. Tager man dette og sammenligner med alle Nordens storbyer, hvor gennemsnittet er 73.000 liter pr. person om året, så er det danskerne, som har Nordens mest bæredygtige vandforbrug. Dette understøtter og understreger således vores selvopfattelse som værende klimabevidste. Næsten hver anden dansker gør sig dagligt umage for at reducere vandforbruget. Det er enestående – selv i Norden.

DANSKERNE GØR SIG MEST UMAGE FOR AT REDUCERE DET DAGLIGE VANDFORBRUG (%)

Når det gælder bæredygtigt vandforbrug i Norden, er danskerne bedst. Men hvilke af Danmarks storbyer skiller sig ud? Aarhus er den by med det mest bæredygtige vandforbrug, hvor indbyggerne gennemsnitligt forbruger 109 liter om dagen. Det betyder, at byen placerer sig på en førsteplads blandt storbyerne i Norden. Lige i hælene følger København.

I vurderingen af eget forbrug oplyser tæt på hver anden dansker, at de allerede forbruger vand på en bæredygtig måde. Trods dette er der plads til forbedring, eftersom kun hver tiende indbygger i Danmark har interesse i at reducere sit vandforbrug. I nabolandene Sverige og Norge mener man også at have et ansvarligt og bæredygtigt vandforbrug. En opfattelse der ikke rigtigt stemmer overens med statistikken.

HOVEDSTADEN DER FORBRUGER MINDST VAND I NORDEN*

#1 KØBENHAVN 135 L
#2 HELSINKI 180 L
#3 OSLO 264 L
#4 STOCKHOLM 342 L

*Vandforbruget pr. indbygger er udregnet på baggrund af kommunens samlede vandforbrug og inkluderer husholdninger, industri og offentlige ejendomme.

Danmarks tre
største byer bruger

44 000

LITER PR. PERSON
PR. ÅR

12 %

ØNSKER AT REDUCERE
DERES VANDFORBRUG, 
MEN VED IKKE HVORDAN

NORDENS
STORBYER BRUGER

73 000

LITER PR. PERSON
PR. ÅR

”Vandbarometeret oplyser ikke kun om vigtigheden af at være bevidst om sit vandforbrug. Undersøgelsen afslører også, at nogle af os har lidt for høje tanker om os selv, når det kommer til vores forbrug. Dette er en glimrende anledning til at vise, hvordan det egentlig forholder sig, og at vi er nødt til at ændre vores adfærd for at opnå et mere bæredygtigt forbrug. Hos GROHE arbejder vi konstant på at gøre det nemmere for folk at reducere deres vandforbrug og leve mere bæredygtigt uden at gå på kompromis med brugsoplevelsen.”

Peter Juul, Nordic General Manager, GROHE

SVERIGES
STORSTÄDER

82 000

LITER PER PERSON
OCH ÅR